Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποιήσεως για ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών και ανθρώπινης ύπαρξης  και άλλων υλικών δομών DRAMS EWS

              

Ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής σύστημα βασισμένο σε αρχιτεκτονική πελάτη (πολλά) – εξυπηρετητή (προς ένα) που εντάσσει αριθμό συστημάτων (αισθητήρων)  ανίχνευσης σε ένα μοντέρνο υπερσύστημα ελέγχου και διοίκησης με χρήση υπολογιστών, επικοινωνιών και έξυπνων αισθητήρων αναγνώρισης  (C4ISR).  Η σχεδίασή του στηρίζεται σε εφαρμογές εξειδικευμένων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων όπως τα φαινόμενα CASIMIR , VORTEX  και NQR

 

 

Εικόνα1. Απλό μοντέλο συστήματος ‘DRAMS EWS’, αποτελούμενο από αισθητήρα KΥΚLΟΤRΟΝ Ε3 (1.), το υπολογιστικό και επικοινωνιακό σύστημα του αισθητήρα με ψηφιακό χάρτη που απεικονίζει το έδαφος και το GIS σύστημα (2.). Τέλος υπάρχει και ο  κεντρικός υπολογιστής για τον έλεγχο του (ή των) χρηστών (3).

 

  

Ανιχνεύει, εντοπίζει στόχους σε αποστάσεις από 0 έως 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη μάζα που διαθέτουν, τους οποίους και καταγράφει σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων (τόσο του ίδιου του αισθητήρα, όσο και του ελεγκτή) που υποστηρίζονται από σύγχρονο γεωγραφικό πληροφορικό υπόβαθρο (GIS) με πλήρη δυνατότητα εκμετάλλευσης τεχνολογιών GPS,.

 

Παρέχει δυνατότητα εντοπισμού στόχων που ευρίσκονται πίσω από βουνά και λόφους, μέσα σε κτίρια, στο έδαφος, κάτω από το έδαφος , μέσα σε νερό σε μεγάλα βάθη, στον αέρα  κλπ. Ενσωματώνει παθητική τεχνολογία που δεν εντοπίζεται, ούτε παρεμβάλλεται με τις γνωστές τεχνολογίες.

 

Μοναδικά σχεδιασμένο για αποστολές εκκαθάρισης και 24ωρης επιτήρησης περιοχών από εκρηκτικά, πυρομαχικά και άλλους στόχους.  

 

Ιδανική λύση για επιτήρηση οικιών, VIP, συνεδριακών χώρων, διεθνών εμπορικών κέντρων, διυλιστηρίων, αγωγών καυσίμων, αεροδρομίων, σταθμών (τραίνων, λεωφορείων, πλοίων κλπ). Άριστη εφαρμογή στον έλεγχο εμπορευματοκιβωτίων, εκρηκτικών ουσιών, ναρκωτικών κρυμμένων σε κάθε μέσο από μεγάλη απόσταση.

 

Άριστη λύση για εντοπισμό στόχων μέσα από κινούμενο όχημα για προστασία VIP και συναφών αποστολών.

 

Δυνατότητα παρακολούθησης στόχων με τελείως παθητικό και μη αναγνωρίσιμο τρόπο.

 

Μοναδικό για στρατιωτική χρήση. Εντοπίζονται άρματα μάχης, ΤΟΜΠ, ΤΟΜΑ, πυροβολαρχίες, αποθήκες πυρομαχικών, πλοία επιφανείας, υποβρύχια και άλλα μέσα από αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων. Εντοπίζονται κινήσεις εχθρικών στρατευμάτων (και μεμονωμένων ανδρών) από χιλιόμετρα, νύχτα και μέρα κάτω από οιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Δυνατότητα ταχέως εντοπισμού ναρκοπεδίων από πολλά χιλιόμετρα.  Δυνατότητα προστασίας χώρων, στρατοπέδων κλπ από προσεγγίζοντες δολιοφθορείς που φέρουν εκρηκτικές ύλες (εντοπισμός τους από χιλιόμετρα).

 

Από το 2004 αποτελεί κατοχυρωμένη τεχνολογία στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σαν σύστημα (4 ευρεσιτεχνίες) και μέθοδος έρευνας – εντοπισμού στόχων.

 

Η επιχειρησιακή δυνατότητα του συστήματος είναι αναγνωρισμένη με σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.  

 

Έχει αναπτυχθεί από Έλληνες εφευρέτες, κατασκευάζεται και διακινείται παγκόσμια από την Kyklotron ltd( www.kyklotron.com ).

 

 

Εικόνα2.  Πλήρες βιομηχανικό σύστημα αισθητήρα KΥΚLΟΤRΟΝ Ε3 με τους φορτιστές (οικιακή χρήση – αυτοκίνητο) και συσσωρευτή για επί πλέον απαιτήσεις.

 

 

   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Tίτλος : Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποιήσεως για ύπαρξη εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών, ναρκωτικών, ανθρώπινης ύπαρξης  και άλλων υλικών δομών, με δυνατότητα εντοπισμού τους από μεγάλες αποστάσεις και αυτόματης καταγραφής τους σε ψηφιακή βάση δεδομένων (GIS).

 

Καινοτομία Προϊόντος : Nέα Καινοτομία

 

Ιδέα : Νέο Προϊόν – Νέα Τεχνολογία

 

Παρουσίαση : Πρωτότυπο ('KYKLOTRON' E4 ΙΝS sensor system series) &

                      Εμπορικά Προϊόντα (DRAMS EWS, 'KYKLOTRON' L/S/P E3 sensor

                      system series)

 

Kατάσταση : 4 Κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες σε ΟΒΙ (όπως παρακάτω)

1. GR1004926 /2005-06-30     IPC: G01N23/20; G01N23/20; (IPC1-7): G01N23/20r

2. GR1005224 /2006-06-13           IPC:G01V3/12;G01N23/20;G01S17/66 (+3)

3. GR20060100352 /2008-02-05    IPC: G01V3/12; G01N23/20; G01S17/66; (+3)

4. GR20070100067/2008-09-19    IPC: G01V3/14; G01V3/14 EC: G01V3/14

 

Τομέας : Βιομηχανία

 

Εφαρμογές :  Επιτήρηση – Ασφάλεια – Αντιτρομοκρατία – Στρατιωτική χρήση

 

Πρόβλημα - Λύση :


Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα σύστημα που να έχει την ικανότητα να εντοπίζει εκρηκτικές ύλες από μεγάλες αποστάσεις.   Τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα συστήματα εντοπίζουν εκρηκτικά στα 90-100 μέτρα, όταν η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας για τυποποιημένο ελάχιστο ποσό εκρηκτικής ύλης στρατιωτικών προδιαγραφών (1/2 ΛΙΒΡΑ ΤΝΤ) είναι τα 300 μέτρα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την επικινδυνότητα χρήσης των συστημάτων εντοπισμού εκρηκτικών από μικρή απόσταση. Δεν μπορούσαμε μέχρι σήμερα να εμποδίσουμε τρομοκράτες ή δολιοφθορείς να πλησιάσουν τους στόχους τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.  Ένα σύστημα που μπορεί να ανιχνεύσει εκρηκτικά και άλλους στόχους σε μεγάλη απόσταση και να τους εντοπίσει επακριβώς και να τους καταγράψει θα δώσει την επιχειρησιακή δυνατότητα και τον απαραίτητο χρόνο ώστε να επέμβουν οι δυνάμεις ασφαλείας και να εξαλείψουν την απειλή πριν αυτή πλησιάσει στο στόχο της.

Ιδανικά σχεδιασμένο για αποστολές εκκαθάρισης και 24ωρης επιτήρησης περιοχών από εκρηκτικά, πυρομαχικά και μια σειρά πλειάδας στόχων.   
Η τεχνολογία των αισθητήρων ανίχνευσης -επιτήρησης 'KΥΚΛΟΤΡΟΝ' σειράς Ε3 και Ε4 δίνει αυτή τη δυνατότητα και σε συνδυασμό με ένα πλήρες σύστημα διοίκησης και ελέγχου με χρήση υπολογιστών και επικοινωνιών (C4ISR) δίνει μία λύση στο πρόβλημα.  Το ενοποιημένο αυτό σύστημα ονομάσθηκε 'Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποιήσεως DRAMS EWS' (www.kyklotron.com)  έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί από τους Έλληνες εφευρέτες Αλέξιο Δεληκούρα και Κων/νο Στρωματιά, κατασκευάζεται δε και διακινείται παγκόσμια από την Kyklotron ltd ( www.kyklotron.com ). Από το 2004 αποτελεί κατοχυρωμένη τεχνολογία στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σαν συστήματα (4 ευρεσιτεχνίες) και μέθοδος έρευνας – εντοπισμού στόχων. Η επιχειρησιακή δυνατότητα του συστήματος είναι αναγνωρισμένη με σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.


Παρουσίαση
Eφεύρεσης :


Ένα Ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής σύστημα βασισμένο σε αρχιτεκτονική πελάτη (πολλά) – εξυπηρετητή (προς ένα) που εντάσσει αριθμό συστημάτων (αισθητήρων)  ανίχνευσης σε ένα μοντέρνο σύστημα ελέγχου και διοίκησης με χρήση υπολογιστών, επικοινωνιών και έξυπνων αισθητήρων αναγνώρισης  (C4ISR). Η σχεδίασή του στηρίζεται σε εφαρμογές εξειδικευμένων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων όπως τα φαινόμενα CASIMIR , VORTEX  και NQR.  Έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω βιομηχανικά προϊόντα και εργαστηριακά πρωτότυπα:

 

1. Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποιήσεως για ύπαρξη εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών, ναρκωτικών, ανθρώπινης ύπαρξης  και άλλων υλικών δομών, με δυνατότητα εντοπισμού τους από μεγάλες αποστάσεις και αυτόματης καταγραφής τους σε ψηφιακή βάση δεδομένων (GIS) με την κωδική ονομασία ‘DRAMS EWS’.  Ο εντοπισμός στόχων από μεγάλες αποστάσεις πλέον των 20 χιλιομέτρων (ανάλογα με τη μάζα του) δίνει στις δυνάμεις ασφαλείας τη δυνατότητα και το χρόνο επέμβασης για εξάλειψη της απειλής πριν καν αυτή προσεγγίσει το στόχο της. Αποτελεί Βιομηχανικό προϊόν.

 

2. Σύστημα αισθητήρα ανίχνευσης και εντοπισμού υλικών δομών με την επωνυμία 'ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ Ε3'. Το σύστημα ενσωματώνει ιδιαίτερο υπολογιστικό σύστημα με δυνατότητα εντοπισμού του στόχου και καταγραφής σε ψηφιακή βάση δεδομένων τεχνολογίας GIS. Επίσης διαθέτει τεχνολογίες ROUTING και TRACKING ώστε ο χρήστης να μπορεί να οδηγηθεί στο στόχο ακόμα και αν ο στόχος δεν είναι ορατός (πίσω από λόφους , βουνά, οιοδήποτε εμπόδιο, πίσω από κτίρια, θαμμένο στο έδαφος, μέσα σε νερό κλπ). Η  έρευνα γίνεται με την ίδια επιτυχία και μέσα από ‘κλειστό’ όχημα, ελικόπτερο, πλοίο, κλπ.  Εντοπίζει από μεγάλες αποστάσεις (μεγαλύτερες των 20.000 μέτρων , ανάλογα με τη μάζα του προς εντοπισμού στόχου) την ύπαρξη προσυντονισμένων υλικών δομών, όπως εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών, βομβών, ναρκωτικών, ανθρώπινης ύπαρξης, θαμμένου ανθρώπου, νερού μετάλλων, κενού υπό το έδαφος και πολλών άλλων υλικών δομών. Αποτελεί Βιομηχανικό προϊόν.


3. Σύστημα ανίχνευσης/ εντοπισμού/καταγραφής σε ψηφιακή βάση δεδομένων υλικών δομών με την επωνυμία 'ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ Ε4 ΙNS'. Εντοπίζει από μεγάλες αποστάσεις (μεγαλύτερες των 5.000 μέτρων, ανάλογα με τη μάζα του προς εντοπισμού στόχου) την ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών, ανθρώπινης ύπαρξης, θαμμένου ανθρώπου, νερού, μετάλλων, κενού υπό το έδαφος και πολλών άλλων υλικών δομών.  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ για να λειτουργήσει. Kατάλληλο για σταθερή εγκατάσταση (αεροδρόμια, σταθμοί τραίνων, πλοίων, φύλαξη παντοδαπών χώρων, στρατοπέδων) για στρατιωτική χρήση, αντιτρομοκρατική χρήση κλπ. Σχεδιασμένο για  σταθερή εγκατάσταση και λειτουργία σε UAV'S και  DRONES.  Έχει αναπτυχθεί εργαστηριακό πρότυπο του αισθητήρα εντοπισμού.Πλεονεκτήματα για τον χρήστη :

 • Ανιχνεύει, εντοπίζει στόχους σε αποστάσεις από 0 έως 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη μάζα που διαθέτουν, τους οποίους και καταγράφει σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων (τόσο του ίδιου του αισθητήρα, όσο και του ελεγκτή) που υποστηρίζονται από σύγχρονο γεωγραφικό πληροφορικό υπόβαθρο (GIS) με πλήρη δυνατότητα εκμετάλλευσης τεχνολογιών GPS.
 • Παρέχει δυνατότητα εντοπισμού στόχων που ευρίσκονται πίσω από βουνά και λόφους, μέσα σε κτίρια, στο έδαφος, κάτω από το έδαφος , μέσα σε νερό σε μεγάλα βάθη, στον αέρα  κλπ.
 • Ενσωματώνει παθητική τεχνολογία που δεν εντοπίζεται, ούτε παρεμβάλλεται με τις γνωστές τεχνολογίες. 
 •  Μοναδικά σχεδιασμένο για αποστολές εκκαθάρισης και 24ωρης επιτήρησης περιοχών από εκρηκτικά, πυρομαχικά και άλλους στόχους. 
 • Αποτελεί Ιδανική λύση για επιτήρηση οικιών, VIP, συνεδριακών χώρων, διεθνών εμπορικών κέντρων, διυλιστηρίων, αγωγών καυσίμων, αεροδρομίων, σταθμών (τραίνων, λεωφορείων, πλοίων κλπ). 
 • Άριστη εφαρμογή στον έλεγχο εμπορευματοκιβωτίων, εκρηκτικών ουσιών, ναρκωτικών κρυμμένων σε κάθε μέσο από μεγάλη απόσταση.
 • Άριστη λύση για εντοπισμό στόχων μέσα από κινούμενο όχημα για προστασία VIP και συναφών αποστολών.
 •  Μοναδικό για στρατιωτική χρήση.
 • Εντοπίζονται άρματα μάχης, ΤΟΜΠ, ΤΟΜΑ, πυροβολαρχίες, αποθήκες πυρομαχικών, πλοία επιφανείας, υποβρύχια και άλλα μέσα από αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων.
 • Εντοπίζονται κινήσεις εχθρικών στρατευμάτων (και μεμονωμένων ανδρών) από χιλιόμετρα, νύχτα και μέρα κάτω από οιασδήποτε καιρικές συνθήκες.
 • Δυνατότητα ταχέως εντοπισμού ναρκοπεδίων από πολλά χιλιόμετρα. 
 • Δυνατότητα προστασίας χώρων, στρατοπέδων κλπ από προσεγγίζοντες δολιοφθορείς που φέρουν εκρηκτικές ύλες (εντοπισμός τους από χιλιόμετρα).

 

Αγορά, πελάτες και ανταγωνισμός :

 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ.


Ένοπλες δυνάμεις, Αστυνομία, Aντιτρομοκρατικές Υπηρεσίες,  Παντοειδούς μορφής Υπηρεσίες ασφάλειας, VIP, ασφάλεια οικιών, συνεδριακών κέντρων, ασφάλεια κατά την κίνηση οχημάτων - πομπών. Εντοπισμός κοιτασμάτων μετάλλων από μεγάλες αποστάσεις και από τον αέρα. Εντοπισμός νεκρών θαμμένων ανθρώπων. Εντοπισμός ζώντων ανθρώπων (πάσης μορφής επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης).

 • Όσον αφορά τη στρατιωτική χρήση :  στο πεδίο μάχης,   πίσω από το πεδίο της μάχης, ζώνη συγκοινωνιών, έμπεδα, Εντοπισμός ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ από μεγάλες αποστάσεις σε μεγάλα βάθη, Κάτω από το έδαφος, ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΑ κλπ.
 • Στον ιδιωτικό τομέα : Αεροδρόμια – Τελωνεία - Δημόσιοι χώροι – κτίρια - Μεθοριακά σημεία διέλευσης – Ασφάλεια ανοικτών χώρων - Στρατιωτικές βάσεις -Ναυπηγεία - Διυλιστήρια – Λιμάνια – Πρεσβείες - Πυρηνικοί σταθμοί
 • Επιχειρήσεις Αναζήτησης και διάσωσης.Company : KYKLOTRON LTD

Email : info@kyklotron.com

Url : http://www.kyklotron.com

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 'KYKLOTRON'

 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - INNOVATION EXPO 2013

http://greekinnovationexpo.gr  -> Παράλληλες Εκδηλώσεις     ( ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

17.10 – 17.25 Κyklotron [Κατεβάστε την παρουσίαση]

 http://greekinnovationexpo.gr/gie-2013/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/

ή

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=kyklotron%20tech%20innovation%20expo%202013&source=web&cd=4&ved=0CD0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fgreekinnovationexpo.gr%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2Fkyklotron_.pdf&ei=DL-5UZ79LI3whQeE44E4&usg=AFQjCNEilpem2kDS369ZtseAFojrtLAosg&bvm=bv.47883778,d.bGE&cad=rjt

   ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

http://greekinnovationexpo.gr  -> EΚΘΕΤΕΣ –> Συμμετοχές

http://greekinnovationexpo.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/?a=4  

 

Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποιήσεως για ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών και ανθρώπινης ύπαρξης και άλλων υλικών δομών

KYKLOTRON LTD

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Πληροφορική - E-Business, Αμυντική Βιομηχανία

Ένα Ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής σύστημα βασισμένο σε αρχιτεκτονική πελάτη (πολλά) – εξυπηρετητή (προς ένα) που εντάσσει αριθμό συστημάτων (αισθητήρων) ανίχνευσης σε ένα μοντέρνο υπερσύστημα ελέγχου και διοίκησης με χρήση υπολογιστών, επικοινωνιών και έξυπνων αισθητήρων αναγνώρισης (C4ISR). Η σχεδίασή του στηρίζεται σε εφαρμογές εξειδικευμένων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων όπως τα φαινόμενα CASIMIR , VORTEX και NQR. Εχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω βιομηχανικά και εργαστηριακά πρωτότυπα: 1. Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποιήσεως για ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών και ανθρώπινης ύπαρξης και άλλων υλικών δομών με την επωνυμία ‘DRAMS EWS’. Ο εντοπισμός στόχων από μεγάλες αποστάσεις πλέοων των 20 χιλιομέτρων δίνει τη δυνατότητα και το χρόνο επέμβασης για εξέλειψη της απειλής πριν αυτή προσεγγίσει το στόχο της. Αποτελεί Βιομηχανικό προιόν. 2. Σύστημα ανίχνευσης/ εντοπισμού/καταγραφής σε ψηφιακή βάση δεδομένων υλικών δομών με την επωνυμία 'ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ Ε3'. Εντοπίζει από μεγάλες αποστάσεις (μεγαλύτερες των 20.000 μέτρων , ανάλογα με τη μάζα του προς εντοπισμού στόχου) την ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών, ανθρώπινης ύπαρξης, θαμμένου ανθρώπου, νερού΄. μετάλων, κενού υπό το έδαφος και πολλών άλλων υλικών δομών. Αποτελεί Βιομηχανικό προιόν. 3. Σύστημα ανίχνευσης/ εντοπισμού/καταγραφής σε ψηφιακή βάση δεδομένων υλικών δομών με την επωνυμία 'ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ Ε4 ΙNS'. Εντοπίζει από μεγάλες αποστάσεις (μεγαλύτερες των 5.000 μέτρων, ανάλογα με τη μάζα του προς εντοπισμού στόχου) την ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών, ανθρώπινης ύπαρξης, θαμμένου ανθρώπου, νερού΄. μετάλων, κενού υπό το έδαφος και πολλών άλλων υλικών δομών. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ για να λειτουργήσει. Kατάλληλο για σταθερή εγκατάσταση (αεροδρόμια, σταθμοί τραίνων, πλοίων κλπ , φύλαξη παντοδαπών χώρων , σταρτοπέδων, στρατιωτική χρήση, αντιτρομοκρατική χρήση κλπ). Σχεδιασμένο για σταθερή εγκατάσταση σε UAV'S και DRONES. Εχει αναπτυχθεί εργαστηριακό πρότυπο του αισθητήρα εντοπισμού.

 http://greekinnovationexpo.gr/gie-2013/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/

INNOVATION EXPO 2013

DRAMS EWS & KYKLOTRON E3 SENSOR SYSTEM at INNOVATION EXPO 2013

16 - 19 / 2013  ATHENS  GREECE    EU

 

 

 

 

 

 

 

KYKLOTRON GROUP COMPANIES at  Greek Innovation Expo, Athens, Greece 16/5/2013